Skip to content

Mirgi ijoollee …

February 21, 2012

Mirgi ijoollee oromoo Jimmaa Yuuniversiitti jalaa sarbame.

Ijoolleen oromoo otuu dhugaa,abbaa fi biyya qabduu akka dhugaa ,abbaa fi biyya hin qabnee lammii/biyya ishee keessatti lammii isheetiin mirgi ishee jalaa dhiibame.Gaaffii mirgaa gaafachuun akka shororkeessummaatti waan ilaalamee gaaffii gaafachuu hin danda’an.Kun immoo waldhibdee oromoo fi qomoo biraa gidduu jiru daran akka cimu taasise.Sabab gaaffii mirgaa gaafataniif humni waraanaa yuuniversiiticha haguugee waan qabateef qomoo gara biraa daran boonsee jira.Barataan oromoo waan tokkollee dubbachuu hin danda’u.Sababni isaas barataan oromoo yoo isaan ilaale battalumaan deemanii waan himaataniif jarris ammoo humna waraanaa haguugee jiruun waan qabsiisaniif ba’uu fi galuun barataa oromootti yaaddessaa ta’eera.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: